www.e-ducation.com | E-learningový portál pre celoživotné vzdelávanie

Živé vysielania

Práve on-line: verejné (0)

Práve on-line: platené (0)

Off-line (5)

Lektor: Ľubomír Grejták
MY ID: 378-361-532
Lektor: Martin Prodaj
MY ID: 317-276-938
Lektor: Veronika Maňková
MY ID: 311-258-991

Ako to funguje?


Pravdepodobne už asi každý bol v situácií, že niečo robil a zastal na nejakom probléme alebo bol v životnej situácii, keď si nevedel dať s niečím rady, nevedel ako ďalej.

Čo vtedy urobíme? V drvivej väčšine prípadov sa obrátime na niekoho, kto by nám vedel pomôcť, poradiť. Či sme študent, ktorý potrebuje dovysvetľovať učivo alebo sa chystáme pracovať v zahraničí a potrebujeme sa zdokonaliť v jazyku alebo prechádzame životnými situáciami, v ktorých potrebujeme poradiť v oblasti práva, obchodu, psychológie, svojich záľub, motivovať sa a podobne.

Problém ale nastáva vtedy, keď nie je nikto kto by nám vedel poradiť ... a bohužiaľ je to často. Jeden príklad. Lektor je v Bratislave, študent v Košiciach, niektorí z nich musí vycestovať a pritom konzultácia bude možno trvať len 15 minút. Je to efektívne?

A práve preto sme vytvorili on-line konzultácie (živé vysielania) na našom portáli. Ich úlohou je pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú poradiť, doučiť sa, dozvedieť sa, zdokonaliť v určitej oblasti.

Zároveň na druhej strane dať možnosť lektorom využiť svoje vedomosti aj takouto formou, aby mohli poskytovať svoje vlastné on-line konzultácie. V čomkoľvek. Neodmysliteľnou výhodou on-line konzultácií je, že aj lektor a aj študent môžu konzultovať z pohodlia domova.

Ste lektor

Funguje to veľmi jednoducho. Ak chcete byť lektorom a poskytovať svoje on-line konzultácie, tak je potrebné nasledovné:
 1. Podpísať s nami zmluvu, aby sme Vám mohli vyplácať odmenu.
 2. Mať počítač s web kamerou a internetovým pripojením. Odporúčaná minimálna rýchlosť internetu je pre Download 2000 kbit/s a pre Upload 512 kbit/s.
 3. My Vám vytvoríme konzultačnú miestnosť na tému, ktorú si vy poviete (miestností môžete mať aj viac).
 4. Nastavíte si cenu za minútu konzultácie s Vami a môžete poskytovať konzultácie a zároveň zarábate. Cenu za Vaše konzultácie si môžete kedykoľvek meniť. Je to len na Vás.
 5. Z ceny, ktorú si nastavíte za minútu je vždy minimálne polovica a viac Vaša.
 6. Každému, kto je u Vás na platených konzultáciách sa odrátava kredit v prospech Vás každú pol minútu. Na platených konzultáciách môžete mať aj viac ľudí súčasne.
Kredit je možné chápať ako internú platiacu menu na portáli. Hodnota 1 kreditu je 1 euro bez DPH.

On-line konzultácie (živé vysielania) je možno využiť aj inak. Predstavte si, že chcete hromadne preškoliť ľudí, ktorí sú roztrúsení po celkom Slovensku. Môžete na to využiť práve on-line konzultácie. Alebo organizujete konferenciu, prednášku, zaujímavý rozhovor s osobnosťou. On-line konzultácie nemusia využívať len jednotlivci, ale aj firmy či školy.

Ste študent (frekventant)

Aby ste ako študent (frekventat) mohli využiť on-line konzultáciu niektorého lektora, tak je potrebné si nabiť kredit (v časti Môj profil -> Môj kredit -> Kúpiť kredit). Každý lektor si nastaví cenu za svoju konzultačnú miestnosť podľa svojho uváženia a ak sa rozhodnete pri niektorom z nich využiť platené konzultácie, tak po vstupe na tieto platené konzultácie Vám bude každú pol minútu odrátavať kredit v prospech Vášho lektora.

Možnosti konzultačnej miestnosti
 • Lektor aj študent sa môžu navzájom vidieť aj počuť (nutné je, aby mali obaja web kameru).
 • Lektor aj študenti môžu v miestnosti komunikovať cez chat.
 • Miestnosť je možné mať prepnutú ako Free (verejnú), kde môže lektor motivovať študentov ku plateným konzultáciám. Ak je miestnosť prepnutá ako Free (verejná), tak sa študentom nesťahuje ich kredit. Kredit sa sťahuje až keď je študent v platených konzultáciách.
 • Študent sa do platených konzultácií prepne výhradne sám. Lektor aj keď prepne miestnosť ako platenú, tak tým nepresunie študentov do platených konzultácií.
 • Lektor môže a nemusí obmedziť maximálny počet študentov na platených konzultáciách.
 • Lektor môže zadať heslo pre vstup do platených konzultácií.
 • Lektor môže zablokovať prístup niektorým študentom do miestnosti. A to v prípade, že porušujú slušné správanie.
 • Lektor môže vybrať jedného študenta, ktorému pridelí právo na vysielanie, tak aby sa navzájom videli a počuli.
 • Ak je miestnosť prepnutá ako Platená, tak konzultáciu (vysielanie) môžu sledovať len študenti, ktorí sú prepnutí v platených konzultáciách.

Ako sa stať lektorom?


Lektorom on-line konzultácií sa môže stať ktokoľvek kto dovŕšil vek 18 rokov. Nutné je s nami podpísať zmluvu (kvôli vyplácaniu odmien) a dohodnúť si témy Vašej konzultačnej miestnosti. Zmluvu si môžete vyžiadať na e-mailovej adrese info@e-ducation.sk alebo na telefónnom čísle 045/537 65 99.

Po podpise zmluvy môžete okamžite začať poskytovať svoje on-line konzultácie.