www.e-ducation.com | E-learningový portál pre celoživotné vzdelávanie


Oznámenie o začatí poskytovania OFV:

Osobitné finančné vzdelávanie podľa právnej úpravy účinnej
od 23.2.2018 začneme poskytovať od 15.4.2018.

Záväzné podmienky pre OFV Vykonávací predpis k sťažnostiam