www.e-ducation.com | E-learningový portál pre celoživotné vzdelávanie

Naše služby

Pre firmyFirmy, ktoré majú záujem o tvorbu vlastných vnútropodnikových školení a nákup hotových kurzov pre svojich zamestnancov. Ponúkame Vám jednoduché a efektívne riešenie.
 • Vlastný rozsiahly systém riadenia vnútropodnikového vzdelávania LMS (Learning Management System) MY e-ducation
 • Tvorba a manažment vlastných vnútropodnikových kurzov a školení
 • Import hotových kurzov v štandarde SCORM
 • Testovanie zamestnancov (individuálne, hromadné)
 • Vysielanie interných školení naživo
 • Vlastná firemná internetová televízia
 • Prepojenie na vzdelávacie organizácie a ich datábazy kurzov
 • Tvorba e-learningových kurzov na zákazku

Pre vzdelávacie organizácie a lektorovVzdelávacie organizácie, ktoré chcú rýchlo a efektívne rozšíriť svoje portfólio aktivít o e-learningové kurzy. Ponúkame Vám jednoduchý a efektívny nástroj na tvorbu a predaj svojich kurzov.

 • Vlastný rozsiahly systém riadenia vzdelávania LMS (Learning Management System) MY e-ducation
 • Tvorba a manažment vlastných kurzov
 • Import hotových kurzov v štandarde SCORM
 • Vysielanie platených alebo bezplatných prednášok naživo
 • Finančný manažment
 • Marketingová podpora a predaj vašich kurzov
 • E-mailový marketing na používateľov portálu www.e-ducation.com
 • Odborná pomoc a poradenstvo pri tvorbe e-learningových kurzov
 • Prepojenie na firmy a predaj Vašich kuzov firemným zákazníkom
 • Tvorba e-learningových kurzov na zákazku

Tvorcovia e-learningového obsahuSpoločnosti, ktoré tvoria e-learningový obsah môžu systém MY e-ducation využiť na distribúciu svojich kurzov.

 • Automatizovaný predaj Vašich kurzov cez platobné karty VISA a MasterCard
 • Distribúcia vzdelávacieho obsahu cez štandard SCORM
 • Finančný manažment
 • Marketing na používateľov portálu www.e-ducation.com

Pre školyVšetkým súkromným a štátnym stredným školám poskytujeme vzdelávací systém MY e-ducation bezplatne.

 • Vlastný bezplatný systém riadenia vzdelávania LMS (Learning Management System) MY e-ducation
 • Tvorba a manažment vlastných predmetov
 • Vysielanie prednášok naživo
 • Marketingová podpora a prezentácia Vašej školi pred širokou verejnosťou
 • Odborná pomoc a poradenstvo pri tvorbe e-learningových kurzov
 • Prepojenie na kurzy vzdelávacích orgnanizácií
 • Prepojenie na firmy
Tím MY e-ducation
www.e-ducation.com